Tematyka

Tytuł naszego projektu brzmi „Jak zdrowa jest Europa?” i trwać będzie przez dwa lata.

Pierwszy rok naszej współpracy dotyczy hasła "Zdrowe dzieci są szczęśliwymi dziećmi." Skupia się na propagowaniu i monitorowaniu zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Szkoły będą obserwować różnice i sposoby odżywiania w Europie, biorąc pod uwagę potrzebę zrównoważonej diety oraz metody spędzania wolnego czasu, uprawianie sportu .
Rok drugi: będzie miał charakter ekologiczny , a jego hasło to: "Jak zdrowe jest nasze środowisko?" Szkoły porównują świadomość uczniów i ich rodziców w zakresie troski o środowisko naturalne. Zapoznają i zachęcają wszystkich do podejmowania różnych działań służących ochronie środowiska.


Projekt obejmuje wiele dziedzin nauczania, w tym:

- w-f

-historia

- j.polski
- przyroda
- plastyka
- technika
- j. angielski
- informatyka

Cele

Ogólne cele projektu to zrozumieć i porównać działania edukacyjne w krajach Europy patrząc na zdrowie i dobre samopoczucie dzieci oraz przyjrzeć się, jak w krajach Europy promuje się troskę o środowisko. Mamy nadzieję, że temat zdrowia i dobrego samopoczucia będzie potraktowany w sposób nowy i bardziej twórczy. Celem jest również zwiększenie udziału uczniów poprzez zachęcanie ich do wzięcia odpowiedzialności za projekt angażowanie ich w planowanie, monitorowanie i ocenę. Projekt ten odnosi się do kluczowych priorytetów narodowych wszystkich instytucji partnerskich biorących udział w projekcie.

Dzieci nasze wiedzą, że muszą być zdrowe, jednak czasami to nie wystarcza do podejmowania działań i faktycznego prowadzenia zdrowego trybu życia. Mamy nadzieję, że wszystkie działania na rzecz wspólnego tematu, będą promowały potrzebę ochrony zdrowia w innym świetle i pokazywały dzieciom, w jaki sposób można wychować je na zdrowych obywateli. Wiąże się z tym pojęcie zdrowego środowiska, co oznacza, że dzieci uczą się dbać o świat, w którym żyją i jak chronić go dla przyszłych pokoleń.

Projekt daje wszystkim uczestnikom narzędzia do zdobywania nowej wiedzy, modernizacji i pozyskania nowych kompetencji, zwłaszcza cyfrowych. Uczniowie będą pokazywać swoje umiejętności twórcze poprzez fotografię cyfrową, wideo, e-portfolio, wiki i Skype. Komunikacja i współpraca będzie się odbywać za pomocą eTwinning i Frontera ( bezpieczny wspólny obszar, do którego uczniowie będą mieć dostęp), Skype Microsoft Live Meeting, a na końcu stworzenie wspólnej strony internetowej projektu.

środa, 21 grudnia 2011

Wizyta robocza w Londynie w ramach projektu Comenius

W dniach 7 - 11 listopada 2011 odbyła się wizyta przedstawicieli wszystkich krajów biorących udział w naszym projekcie. Wzięli w niej udział dyrektorzy poszczególnych szkół oraz nauczyciele uczący języka angielskiego. Naszą szkołę reprezentowały Pani Dyrektor Hanna Baszyńska oraz Panie Hanna Kurdzieko i Renata Markowicz. Spotkanie miało charakter roboczy, na którym podjęto decyzję odnośnie szczegółów zaplanowanych wcześniej działań. Ustalono, które kraje są odpowiedzialne za poszczególne czynności, zaplanowano dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia konkretnych działań. W czasie wizyty zostały zaprezentowane wszystkie kraje i szkoły zaangażowane w projekt. Zapoznaliśmy się z systemami nauczania w różnych krajach, wzięliśmy udział w obserwacji lekcji prowadzonych w szkole londyńskiej. Wymieniliśmy się doświadczeniami w nauczaniu różnych przedmiotów oraz sposobami uatrakcyjniania lekcji. Spotkanie to okazało się bardzo interesujące i owocne w działaniu.

Hanna Kurdzieko
wtorek, 20 grudnia 2011

Odbchody Świąt Bożego Narodzenia w Polsce

W Polsce niezwykle ważny jest dzień przed Bożym Narodzeniem, czyli Wigilia. W naszych domach stoją pięknie przyozdobione bombkami, łańcuchami i słodyczami choinki, pod którymi leżą prezenty. Dzieci wierzą, że przynosi je Święty Mikołaj. W Wigilię najpierw cała rodzina słucha cytatu z Biblii o narodzinach Chrystusa. Wszyscy dzielą się opłatkiem składając sobie serdeczne życzenia. Wieczorem zasiadamy do stołu, aby zjeść kolację. Na stole leży sianko, pusty talerz dla niespodziewanego gościa oraz dwanaście potraw, które zgodnie z przesądem mają zapewnić szczęście na dwanaście miesięcy. Tradycyjne dania to barszcz z uszkami, ryby, kapusta z grzybami i kutia. Po wieczerzy obdarowujemy się wcześniej przygotowanymi prezentami. Bardzo radosnym zwyczajem jest śpiewanie kolęd. Najpopularniejsze to np. „Lulajże Jezuniu”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Jezus Malusieńki”. O północy idziemy na pasterkę – uroczystą Mszę Świętą. 25 i 26 grudnia w Boże Narodzenie idziemy do kościoła i spotykamy się z bliskimi. Czasem do domu przychodzą kolędnicy poprzebierani za pasterzy, Trzech Króli, anioły oraz zwierzęta. Życzą wesołych Świąt.