Tematyka

Tytuł naszego projektu brzmi „Jak zdrowa jest Europa?” i trwać będzie przez dwa lata.

Pierwszy rok naszej współpracy dotyczy hasła "Zdrowe dzieci są szczęśliwymi dziećmi." Skupia się na propagowaniu i monitorowaniu zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Szkoły będą obserwować różnice i sposoby odżywiania w Europie, biorąc pod uwagę potrzebę zrównoważonej diety oraz metody spędzania wolnego czasu, uprawianie sportu .
Rok drugi: będzie miał charakter ekologiczny , a jego hasło to: "Jak zdrowe jest nasze środowisko?" Szkoły porównują świadomość uczniów i ich rodziców w zakresie troski o środowisko naturalne. Zapoznają i zachęcają wszystkich do podejmowania różnych działań służących ochronie środowiska.


Projekt obejmuje wiele dziedzin nauczania, w tym:

- w-f

-historia

- j.polski
- przyroda
- plastyka
- technika
- j. angielski
- informatyka

Cele

Ogólne cele projektu to zrozumieć i porównać działania edukacyjne w krajach Europy patrząc na zdrowie i dobre samopoczucie dzieci oraz przyjrzeć się, jak w krajach Europy promuje się troskę o środowisko. Mamy nadzieję, że temat zdrowia i dobrego samopoczucia będzie potraktowany w sposób nowy i bardziej twórczy. Celem jest również zwiększenie udziału uczniów poprzez zachęcanie ich do wzięcia odpowiedzialności za projekt angażowanie ich w planowanie, monitorowanie i ocenę. Projekt ten odnosi się do kluczowych priorytetów narodowych wszystkich instytucji partnerskich biorących udział w projekcie.

Dzieci nasze wiedzą, że muszą być zdrowe, jednak czasami to nie wystarcza do podejmowania działań i faktycznego prowadzenia zdrowego trybu życia. Mamy nadzieję, że wszystkie działania na rzecz wspólnego tematu, będą promowały potrzebę ochrony zdrowia w innym świetle i pokazywały dzieciom, w jaki sposób można wychować je na zdrowych obywateli. Wiąże się z tym pojęcie zdrowego środowiska, co oznacza, że dzieci uczą się dbać o świat, w którym żyją i jak chronić go dla przyszłych pokoleń.

Projekt daje wszystkim uczestnikom narzędzia do zdobywania nowej wiedzy, modernizacji i pozyskania nowych kompetencji, zwłaszcza cyfrowych. Uczniowie będą pokazywać swoje umiejętności twórcze poprzez fotografię cyfrową, wideo, e-portfolio, wiki i Skype. Komunikacja i współpraca będzie się odbywać za pomocą eTwinning i Frontera ( bezpieczny wspólny obszar, do którego uczniowie będą mieć dostęp), Skype Microsoft Live Meeting, a na końcu stworzenie wspólnej strony internetowej projektu.

czwartek, 13 października 2011

Europejski Dzień Języków / European Day of Languages - Mini Playback Show

Dnia 29 września 2011 roku w naszej szkole odbył się Mini Playback Show. Hasłem przewodnim konkursu były obchody Europejskiego Dnia Języków. Każda klasa przygotowała piosenkę w wybranym wcześniej języku państwa, z którymi uczestniczymy w projekcie Comenius. Konkurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Wszystkie klasy zaprezentowały się wspaniale. Po długich namysłach jury wyłoniła zwycięzców. I tak I miejsce w klasach II i III zajęła klasa II b, która reprezentowała Wielką Brytanię w piosence pt.:” My boy Lollipop”, natomiast I miejsce w klasach IV, V i VI zajęła klasa IV c, reprezentująca Rumunię w piosence pt.:” Numa, Numa Jej”. Każda klasa otrzymała dyplom oraz słodki upominek ufundowany przez Radę RodzicówOrganizatorami konkursu były panie Małgorzata Kubacz oraz Anna Wyżykowska. Za nagłośnienie odpowiadał pan Mirosław Romaniuk, zdjęcia oraz filmowanie pan Tomasz Ziarek, tłumaczenie pani Renata Markowicz.

On Friday, 29th September we had Mini Playback show at our school. The main idea of the contest was European language day. Each class prepared a song in a previously selected language of the country that participates in the Comenius project. It was really interesting event, everyone had a wonderful time. All the participants put a lot of effort and they gave us beautiful performance. Jury- after much thought - chose winners. 1st place in the category for the younger students went to class II b that represented Great Britain with song “My boy lollipop”, in category for older students the winner was IV c in Romanian song “ Numa, Numa, hey”. All the participants were given diplomas and sweets funded by Parents Council.

People responsible for the competition were: Mrs Małgorzata Kubacz and Mrs Anna Wyżykowska. Sound system Mr Mirek Romaniuk, photos and recording Mr Tomasz Ziarek. Translation Mrs Renata Markowicz.

Olsztyn, September 2011


środa, 12 października 2011

Europejski Dzień Dziedzictwa - wycieczka do Prania. European Heritage Day - the trip to Pranie


23 maja 2011 roku w ramach Europejskiego Dnia Dziedzictwa uczniowie klas 4 naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Leśniczówki Pranie, w której przez wiele lat tworzył polski poeta XX wieku Konstanty Ildefons Gałczyński. Dziś wieszcz jest patronem naszej szkoły. Dzieci zwiedziły w towarzystwie przewodnika turystycznego muzeum mieszczące się w leśniczówce, poznały miejsce gdzie powstawały najwybitniejsze dzieła poety między innymi: Kronika Olsztyńska, Wit Stwosz, Niobe, Ezop świeżo malowany, cykl Pieśni. W amfiteatrze przy leśniczówce został przeprowadzony wśród uczniów konkurs „Czytamy poezję Mistrza Konstantego”. Jury, w skład którego weszli poeta Wojciech Kass, Dyrektor szkoły Hanna Baszyńska, opiekun wycieczki siostra Mariola Opalińska po burzliwych obradach postanowiło nagrodzić 3 uczniów: Martynę Oskierko, Katarzynę Chudy, Justynę Liderlin.

Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili radośni i zadowoleni. W pamięci na zawsze pozostaną im wspomnienia przeżytych chwil z duchem Mistrza Konstantego i obrazem pięknej przyrody Pojezierza Mazurskiego.