Tematyka

Tytuł naszego projektu brzmi „Jak zdrowa jest Europa?” i trwać będzie przez dwa lata.

Pierwszy rok naszej współpracy dotyczy hasła "Zdrowe dzieci są szczęśliwymi dziećmi." Skupia się na propagowaniu i monitorowaniu zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Szkoły będą obserwować różnice i sposoby odżywiania w Europie, biorąc pod uwagę potrzebę zrównoważonej diety oraz metody spędzania wolnego czasu, uprawianie sportu .
Rok drugi: będzie miał charakter ekologiczny , a jego hasło to: "Jak zdrowe jest nasze środowisko?" Szkoły porównują świadomość uczniów i ich rodziców w zakresie troski o środowisko naturalne. Zapoznają i zachęcają wszystkich do podejmowania różnych działań służących ochronie środowiska.


Projekt obejmuje wiele dziedzin nauczania, w tym:

- w-f

-historia

- j.polski
- przyroda
- plastyka
- technika
- j. angielski
- informatyka

Cele

Ogólne cele projektu to zrozumieć i porównać działania edukacyjne w krajach Europy patrząc na zdrowie i dobre samopoczucie dzieci oraz przyjrzeć się, jak w krajach Europy promuje się troskę o środowisko. Mamy nadzieję, że temat zdrowia i dobrego samopoczucia będzie potraktowany w sposób nowy i bardziej twórczy. Celem jest również zwiększenie udziału uczniów poprzez zachęcanie ich do wzięcia odpowiedzialności za projekt angażowanie ich w planowanie, monitorowanie i ocenę. Projekt ten odnosi się do kluczowych priorytetów narodowych wszystkich instytucji partnerskich biorących udział w projekcie.

Dzieci nasze wiedzą, że muszą być zdrowe, jednak czasami to nie wystarcza do podejmowania działań i faktycznego prowadzenia zdrowego trybu życia. Mamy nadzieję, że wszystkie działania na rzecz wspólnego tematu, będą promowały potrzebę ochrony zdrowia w innym świetle i pokazywały dzieciom, w jaki sposób można wychować je na zdrowych obywateli. Wiąże się z tym pojęcie zdrowego środowiska, co oznacza, że dzieci uczą się dbać o świat, w którym żyją i jak chronić go dla przyszłych pokoleń.

Projekt daje wszystkim uczestnikom narzędzia do zdobywania nowej wiedzy, modernizacji i pozyskania nowych kompetencji, zwłaszcza cyfrowych. Uczniowie będą pokazywać swoje umiejętności twórcze poprzez fotografię cyfrową, wideo, e-portfolio, wiki i Skype. Komunikacja i współpraca będzie się odbywać za pomocą eTwinning i Frontera ( bezpieczny wspólny obszar, do którego uczniowie będą mieć dostęp), Skype Microsoft Live Meeting, a na końcu stworzenie wspólnej strony internetowej projektu.

wtorek, 23 października 2012

Wizyta w Rumunii

  W dniach 1-6 października odbyła się kolejna wizyta wszystkich partnerów z krajów biorących udział w projekcie Comenius „Jak zdrowa jest Europa”. Naszą szkołę reprezentowały Panie: Wiesława Trubiło, Anna Humieńczuk, Agata Szadziewska oraz koordynator projektu Hanna Kurdzieko.
Spotkanie odbyło się w Rumunii, w Sibiu i jak zawsze było bardzo ambitne i pracowite. W związku z tym , że II rok naszego projektu poświęcony jest ochronie środowiska, to pierwszego dnia po powitalnym apelu, odbyło się uroczyste sadzenie drzewek w okolicy szkoły oraz pokaz tresury psów. Drugiego dnia było zwiedzanie szkoły i obserwacja różnych lekcji, co jak zwykle okazało się bardzo interesującym dla nas doświadczeniem. W kolejnych dniach były prezentacje działań zrealizowanych po wizycie w Szwecji. Ponadto, jeden dzień był poświęcony dyskusji nad szczegółowym planem pracy, który powinien być wykonany do następnego spotkania. Na szczęście oprócz pracy organizatorzy pomyśleli również o przyjemnościach i zorganizowali wycieczkę do zamku Drakuli w Bran i do kopalni soli w Turda.
Spotkanie w Rumunii było niezwykle ciekawe zarówno pod względem efektywności jak i atrakcyjności. Teraz czekamy na wszystkich przedstawicieli projektu w Polsce, bowiem następna wizyta odbędzie się u nas w marcu 2013r.

Koordynator projektu Hanna Kurdzieko