Tematyka

Tytuł naszego projektu brzmi „Jak zdrowa jest Europa?” i trwać będzie przez dwa lata.

Pierwszy rok naszej współpracy dotyczy hasła "Zdrowe dzieci są szczęśliwymi dziećmi." Skupia się na propagowaniu i monitorowaniu zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Szkoły będą obserwować różnice i sposoby odżywiania w Europie, biorąc pod uwagę potrzebę zrównoważonej diety oraz metody spędzania wolnego czasu, uprawianie sportu .
Rok drugi: będzie miał charakter ekologiczny , a jego hasło to: "Jak zdrowe jest nasze środowisko?" Szkoły porównują świadomość uczniów i ich rodziców w zakresie troski o środowisko naturalne. Zapoznają i zachęcają wszystkich do podejmowania różnych działań służących ochronie środowiska.


Projekt obejmuje wiele dziedzin nauczania, w tym:

- w-f

-historia

- j.polski
- przyroda
- plastyka
- technika
- j. angielski
- informatyka

Cele

Ogólne cele projektu to zrozumieć i porównać działania edukacyjne w krajach Europy patrząc na zdrowie i dobre samopoczucie dzieci oraz przyjrzeć się, jak w krajach Europy promuje się troskę o środowisko. Mamy nadzieję, że temat zdrowia i dobrego samopoczucia będzie potraktowany w sposób nowy i bardziej twórczy. Celem jest również zwiększenie udziału uczniów poprzez zachęcanie ich do wzięcia odpowiedzialności za projekt angażowanie ich w planowanie, monitorowanie i ocenę. Projekt ten odnosi się do kluczowych priorytetów narodowych wszystkich instytucji partnerskich biorących udział w projekcie.

Dzieci nasze wiedzą, że muszą być zdrowe, jednak czasami to nie wystarcza do podejmowania działań i faktycznego prowadzenia zdrowego trybu życia. Mamy nadzieję, że wszystkie działania na rzecz wspólnego tematu, będą promowały potrzebę ochrony zdrowia w innym świetle i pokazywały dzieciom, w jaki sposób można wychować je na zdrowych obywateli. Wiąże się z tym pojęcie zdrowego środowiska, co oznacza, że dzieci uczą się dbać o świat, w którym żyją i jak chronić go dla przyszłych pokoleń.

Projekt daje wszystkim uczestnikom narzędzia do zdobywania nowej wiedzy, modernizacji i pozyskania nowych kompetencji, zwłaszcza cyfrowych. Uczniowie będą pokazywać swoje umiejętności twórcze poprzez fotografię cyfrową, wideo, e-portfolio, wiki i Skype. Komunikacja i współpraca będzie się odbywać za pomocą eTwinning i Frontera ( bezpieczny wspólny obszar, do którego uczniowie będą mieć dostęp), Skype Microsoft Live Meeting, a na końcu stworzenie wspólnej strony internetowej projektu.

środa, 20 marca 2013Wizyta gości z 6 krajów europejskich.

W naszej szkole każdego dnia dzieją się ciekawe rzeczy. W ubiegłym tygodniu w dniach 6 - 8.03. 2013r odwiedzili nas nauczyciele ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumuni, Chorwacji  i Hiszpanii, czyli krajów które współpracują z nami w projekcie Comenius.
Pobyt w Olsztynie rozpoczął się od wizyty w Ratuszu i uroczystym spotkaniu z Panią  Wiceprezydent Małgorzatą Bogdanowicz - Bartnikowską, która przywitała naszych gości i opowiedziała między innymi o systemie edukacji w Polsce.
Następnie goście zwiedzili  szkołę, która bardzo im się podobała. Uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez uczniów, a także w imprezie szkolnej Comeniusoniadzie, podczas której bawili się świetnie. 


Wzięli udział  razem z uczniami w  tradycyjnej polskiej grze „dwa ognie”.


 Podobało im się również to, że wszyscy uczniowie i nauczyciele bawili się razem podczas tej szkolnej imprezy. 


Również wycieczka na Olsztyńską Starówkę i na  zamek oraz  odwiedziny  Mikołaja Kopernika okazały się sukcesem.
Szkoda, że wizyta była taka krótka i tak szybko się skończyła. Mamy jednak nadzieję, że będziemy mogli się jeszcze spotkać :)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza