Tematyka

Tytuł naszego projektu brzmi „Jak zdrowa jest Europa?” i trwać będzie przez dwa lata.

Pierwszy rok naszej współpracy dotyczy hasła "Zdrowe dzieci są szczęśliwymi dziećmi." Skupia się na propagowaniu i monitorowaniu zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia. Szkoły będą obserwować różnice i sposoby odżywiania w Europie, biorąc pod uwagę potrzebę zrównoważonej diety oraz metody spędzania wolnego czasu, uprawianie sportu .
Rok drugi: będzie miał charakter ekologiczny , a jego hasło to: "Jak zdrowe jest nasze środowisko?" Szkoły porównują świadomość uczniów i ich rodziców w zakresie troski o środowisko naturalne. Zapoznają i zachęcają wszystkich do podejmowania różnych działań służących ochronie środowiska.


Projekt obejmuje wiele dziedzin nauczania, w tym:

- w-f

-historia

- j.polski
- przyroda
- plastyka
- technika
- j. angielski
- informatyka

Cele

Ogólne cele projektu to zrozumieć i porównać działania edukacyjne w krajach Europy patrząc na zdrowie i dobre samopoczucie dzieci oraz przyjrzeć się, jak w krajach Europy promuje się troskę o środowisko. Mamy nadzieję, że temat zdrowia i dobrego samopoczucia będzie potraktowany w sposób nowy i bardziej twórczy. Celem jest również zwiększenie udziału uczniów poprzez zachęcanie ich do wzięcia odpowiedzialności za projekt angażowanie ich w planowanie, monitorowanie i ocenę. Projekt ten odnosi się do kluczowych priorytetów narodowych wszystkich instytucji partnerskich biorących udział w projekcie.

Dzieci nasze wiedzą, że muszą być zdrowe, jednak czasami to nie wystarcza do podejmowania działań i faktycznego prowadzenia zdrowego trybu życia. Mamy nadzieję, że wszystkie działania na rzecz wspólnego tematu, będą promowały potrzebę ochrony zdrowia w innym świetle i pokazywały dzieciom, w jaki sposób można wychować je na zdrowych obywateli. Wiąże się z tym pojęcie zdrowego środowiska, co oznacza, że dzieci uczą się dbać o świat, w którym żyją i jak chronić go dla przyszłych pokoleń.

Projekt daje wszystkim uczestnikom narzędzia do zdobywania nowej wiedzy, modernizacji i pozyskania nowych kompetencji, zwłaszcza cyfrowych. Uczniowie będą pokazywać swoje umiejętności twórcze poprzez fotografię cyfrową, wideo, e-portfolio, wiki i Skype. Komunikacja i współpraca będzie się odbywać za pomocą eTwinning i Frontera ( bezpieczny wspólny obszar, do którego uczniowie będą mieć dostęp), Skype Microsoft Live Meeting, a na końcu stworzenie wspólnej strony internetowej projektu.

czwartek, 27 czerwca 2013

Wizyta w Chorwacji


W dniach 21-25 maja 2013 odbyła się ostatnia wizyta robocza w ramach projektu Comenius „Jak zdrowa jest Europa?” Spotkanie to miało na celu zaprezentowanie wspólnych działań zrealizowanych w czasie od marca do końca maja 2013r oraz podsumowanie całego dwuletniego projektu.
Pierwszego dnia szkoła goszcząca przygotowała doskonałe pokazy udzielania pierwszej pomocy medycznej przez uczniów tej szkoły, a następnie obejrzeliśmy szereg występów artystycznych. Mogliśmy podziwiać głównie dziewczęta tańczące balet , tańce ludowe oraz dyskotekowe. Ogromne wrażenie zrobiły na nas wiersze wykonane przez uczniów w językach ojczystych wszystkich partnerów. Byliśmy bardzo wzruszeni słuchając „Rozmowy lirycznej” K.I. Gałczyńskiego, który jest patronem naszej szkoły.


Kolejny dzień spędziliśmy w szkole prezentując nasze dokonania wszystkim krajom partnerskim. Następnie byliśmy zaproszeni do sal lekcyjnych, gdzie uczniowie przygotowali prezentacje na temat Chorwacji- jej historii, geografii, kultury i tradycji. Spotkanie zakończyło się tematem polskim, uczniowie zadawali pytania odnośnie Olsztyna, zwyczajów polskich, sławnych Polaków. Było to naprawdę bardzo interesujące spotkanie.


Ostatniego dnia odbyło się spotkanie z władzami miasta w Ratuszu, a następnie zwiedziliśmy centrum przepięknego Splitu, miasta które leży w wyjątkowym miejscu między morzem i górami.
Wizyta w Chorwacji była bardzo owocna w podsumowaniu Projektu Comenius oraz niezwykle atrakcyjna ,dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli tej szkoły.
Koordynator Projektu – Hanna KurdziekoBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza